remonty obudów zmechanizowanych


Remonty odtworzeniowe górniczych obudów zmechanizowanych i ich podzespołów wg dokumentacji zamawiającego . Wszystkie procesy technologiczne prowadzone i nadzorowane  są wg uznanych technologii remontowych. Ocena stopnia zużycia elementów jakości wykonania spoin prowadzono jest specjalistycznymi przyrządami kontrolno - pomiarowymi. Operacje czyszczenia i malowania podzespołów ukosowania blach po dowolnej  krzywiźnie prowadzone są w śrutownicach, kabinie malarskiej oraz z użyciem  robotów sterowanych numerycznie. Procesy remontowe prowadzone są w technologii odtworzeniowej z zachowanie parametrów nominalnych obudowy. Dla konstrukcji wymagających specjalnych powłok antykorozyjnych prowadzi się procesy metalizowania powierzchni.  


Remont obudowy zmechanizowane

Remont obudowy zmechanizowane

Remont obudowy zmechanizowane

designed & developed by hr-it.pl