Oferty


Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej na terenie firmy „ARTECH” PIOTR CHWOŁKA na podstawie:

„Projektu budowlanego budowy wewnętrznej instalacji gazowej na terenie firmy ARTECH PIOTR CHWOŁKA”.

Wgląd do dokumentacji w siedzibie firmy ARTECH
ul. Wodzisławska 175b, 44-218 Rybnik.

Kontakt: 32 424 85 66; 669 455 655

Termin ukończenia budowy :  30.04.2016r.

Pisemne oferty zawierające:

- posiadane uprawnienia UDT
- cenę (z podziałem na cenę z  materiałem  i cenę bez materiału),
- przewidywany termin realizacji,

prosimy składać w sekretariacie firmy ARTECH j.w. w terminie do 22.12.2015r.


designed & developed by hr-it.pl