Polityka ZSZ


Pragniemy być powszechnie uznaną wiarygodną ekologicznie firmą produkującą, remontującą, serwisującą maszyny i urządzenia oraz ich podzespoły dla przemysłu, szczególnie górniczego. Przyjętą strategię realizujemy zgodnie z wymogami normy PN-EN ISO 9001 oraz PN-EN ISO 14001. W swoich działaniach dążymy do zapewnienia takiej jakości remontowanych i produkowanych wyrobów, która spełniać będzie wymagania prawne i inne dotyczące zidentyfikowanych aspektów środowiskowych oraz oczekiwania stron zainteresowanych. Właścicieli i pracownicy Firmy są w pełni zaangażowani w ciągłe udoskonalenie realizowanych procesów, w tym procesów związanych z funkcjonowaniem Zintegrowanego Systemu Zarządzania oraz zobowiązują się do działania zapobiegającego zanieczyszczeniom.

UWARUNKOWANI JESTEŚMY NA REALIZACJĘ NASTĘPUJĄCYCH CELÓW:

 • stosowanie rozwiązań technologicznych zgodnych z obowiązującymi standardami, normami i innymi wymaganiami prawnymi oraz wymaganiami klientów,
 • stosowanie dostępnych najnowszych bezpiecznych dla środowiska technologii,
 • zapewnienie odpowiedniego poziomu:
  - rozwoju firmy,
  - realizacji oczekiwań klienta,
  - procesów wewnętrznych,
  - finansowego.
 • szkolenie i uświadamianie personelu w sprawach dotyczących jakości wyrobów, obsługi klientów oraz świadomości ekologicznej,
 • zapewnienie sprawności eksploatacyjnej i niezawodności posiadanych maszyn i urządzeń,
 • ustanowienie konstruktywnych ram współpracy z dostawcami zapewniających w swej działalności ochronę środowiska z uwzględnieniem świadomej gospodarki materiałami, mediami, energią, odpadami.

Niniejsza Polityka jest dostępna dla zainteresowanych i konsekwentnie realizowana.
Rybnik 16 styczeń 2012 roku. 

Polityka jakości
designed & developed by hr-it.pl