Uniwersalna giętarka do profili typu V


Giętarka typu AR-GP-H przeznaczona do gięcia lub prostowania profili V29÷V36, wykorzystywanych w obudowach wyrobisk korytarzowych i chodnikowych. Rozwiązanie konstrukcyjne giętarki umożliwia gięcie profil „V29÷V36” z promieniem nie mniejszym niż 1,5 m. Giętarka kształtowników może być stosowana w podziemiach zakładów górniczych w polach niemetanowych i metanowych w wyrobiskach zaliczanych do stopnia „a, b, c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu oraz  „A lub B” niebezpieczeństwa wybuchu pyłu węglowego jako urządzenie wymagające wyłączenia spod napięcia przy przekroczeniu  2% stężenia metanu w otaczającym powietrzu. GIĘTARKA AR-GP-H

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA AR-GP-HAR-GP-H

designed & developed by hr-it.pl