Wypalanie plazmowe CNC


Wypalanie elementów z blach różnej grubości – jest nową usługą, może stanowić również część procesu produkcyjnego nowych konstrukcji wielkogabarytowych. W zależności od  specyfikacji zamówienia usługa może być realizowana poprzez dostarczenie konkretnego produktu, bądź wykonanie produktu wg zamówienia.
 
Wypalanie polega na cięciu blach ze stali węglowych za pomocą palnika plazmowego. Arkusz blachy umieszcza się na stole CNC, następnie rysuje się detal, ewentualnie wgrywa już gotowy do programu sterującego, ustawia prędkości, bazę i rozpoczyna cięcie. Po uruchomieniu następuje automatyczne wycinanie fragmentów blach, zgodnie z wcześniej przygotowanym programem cięcia. Wysokość palnika jest automatycznie regulowana podczas cięcia, zapewniając jednakową odległość dyszy palnika od ciętego materiału.
 
Sterowanie odbywa się w oparciu o program pracujący pod kontrolą systemu operacyjnego Windows XP oraz sterownika mikroprocesorowego, sterującego pracą silników napędzających osie X i Y oraz modułu utrzymującego jednakową wysokość palnika od materiału.
 
Jako napęd zastosowane są mocne silniki krokowe nowej generacji wraz z sterownikami mikro - krokowymi 1600 kr/obr. Zapewnia to bardo płynną i precyzyjną pracę wypalarki. Sterowanie maszyny odbywa się za pośrednictwem szafy sterowniczej poprzez klawiaturę i myszkę komputera PC. Rysunki do cięcia mogą być przygotowane na dwa sposoby: rysunek może być zrobiony w programie Corel lub AutoCad i zapisany w formacie HPGL lub DXF i w takiej postaci może być odczytany przez program sterujący maszyny MACH 3, lub bezpośrednio G-kod.

Rysunek może być zrobiony w dowolnym programie CAD, a następnie za pomocą programów typu CAM zostać zamieniony na kod maszynowy, w którym zostanie odczytany przez program sterujący wypalarką. Ponadto specjalistyczne programy umożliwiają łatwiejsze generowanie rysunków np.: wykres, optymalizację arkusza, automatyczne rozmieszczenie detali, generowanie rozwinięć blach, sprawdzanie kolizji dysz itp.

Do zalet cięcia plazmowego można zaliczyć:

  • dużą gładkość ciętych powierzchni,
  • pewny i powtarzalny zapłon łuku pilotującego niezależnie od pokrycia ciętych materiałów warstwą rdzy lub lakieru,
  • wydłużony czas pracy elementów zużywalnych dzięki stosowaniu odpowiednich systemów,
  • w pełni zautomatyzowane cięcie za pomocą systemów maszynowych.

Zalety cięcia plazmowego to przede wszystkim wysoka jakość, zarówno krawędzi jak i konturów wycinanego detalu.

designed & developed by hr-it.pl