Produkcja przekładni


Jesteśmy producentem przekładni do lekkich przenośników zgrzebłowych typu AR-PZ o mocy 22-30 KW oraz przenośników taśmowych AR-PT omochach 30-160 KW. Przekładnie typu ARK są wykorzystywane głównie w napędach maszyn i urządzeniach górniczych z przeznaczoniem do pracy w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych w strefach zagrożonych wybuchem metanu i/lub pyłu węglowego. Mogą współpracować
ze sprzęgłem jednokierunkowym. Chłodzenie przekładni odbywa się przez wypromieniowanie ciepła z powierzchni reduktora oraz przy pomocy chłodnicy zabudowanej we wnętrzu. Przekładnie wykonane są według istniejącego stanu techniki i uznanych zasad bezpieczeństwa, spełniają wymagania norm zharmonizowanych PN-EN ISO. Przekładnie typu ARK nie posiadają własnego zasilania oraz sterowania i należą do grup maszyn nieukończonych, wymagają odpowiedniego wpięcia w układ zasilania maszyn roboczych. Przekładnie posiadają certyfikat zgodności KOMAG.

ARK-2 AR-156A AR-129A
designed & developed by hr-it.pl