Regionalny Program Operacyjny Województwa ŚląskiegoNazwa projektu: Uruchomienie produkcji i usług remontu wielkogabarytowych konstrukcji spawanych przez ARTECH

Nazwa beneficjenta: ARTECH Piotr Chwołka

Wartość projektu: 1 519 240,94 PLN

Wartość dofinansowania: 724 200,00 PLN


Projekt współfinansowany przez unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnegow Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013.


Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl 


Nazwa projektu: Uruchomienie produkcji przekładni zębatych nowej generacji dedykowanych na potrzeby górnictwa

Nazwa beneficjenta: ARTECH Piotr Chwołka

Wartość projektu: 3 414 480,00 PLN

Wartość dofinansowania: 749 925,00 PLN


Projekt współfinansowany przez unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnegow Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013.


Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl 

Nazwa projektu:  Krążniki nowej generacji do przenośników taśmowych

Nazwa beneficjenta: ARTECH RYBNIK  Sp. z o.o.

Wartość projektu: 734 310,00 PLN

Wartość dofinansowania: 275 000,00 PLN


Projekt współfinansowany przez unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnegow Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013.


Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl


Nazwa projektu:  Budowa hali i zaplecza socjalnego wraz z wyposażeniem

Nazwa beneficjenta: ARTECH Piotr Chwołka

Wartość projektu: 3 233 738,10 PLN

Wartość dofinansowania: 749 591,10 PLN


Projekt współfinansowany przez unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnegow Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013.


Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl designed & developed by hr-it.pl