Kruszarka dynamiczna AR-KD1


Dynamiczna kruszarka typ AR-KD1  jest stosowana górnictwie do rozdrobnienia materiałów o max wytrzymałości na ściskanie Rc ≤ 240 MPa wychodzących ze ściany węglowej do rozmiarów umożliwiających ich dalszy bezproblemowy transport. Kruszarka montowana jest w ciąg trasy przenośnika zgrzebłowego podścianowego o szerokości trasy od 750 do 850 mm, którego rynny wykonane są na bazie profilu: E230, E260, E280. Kruszarka może by wykonana w dwóch wariantach napędu: z przekładnią pasową lub przekładnią zębatą. Kruszarka może pracować w podziemnych zakładach górniczych, w polach niemetanowych i metanowych, w wyrobiskach zaliczanych do stopnia „a”, „b” lub „c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu oraz klasy A lub B zagrożenia wybuchem pyłu węglowego.


AR-KD1

Dynamiczna kruszarka kęsów typ AR-KD1 pracuje w zestawie urządzeń składającym się z części mechanicznej kruszarki, zespołu napędowego, układu hydraulicznego podnoszenia, układu zraszania oraz układu elektrycznego zasilania oraz sterowania będącego częścią tzw. wyposażenia elektrycznego zintegrowanej grupy maszyn (dopuszczanego przez użytkownika, kopalni, odrębną decyzją WUG).

Dynamiczna Kruszarka Kęsów typ AR-KD1 winna spełniać wymagania postanowień dyrektyw 98/37/WE i 94/9/WE, oraz norm: PN-EN 13463-5: 2005, PN-EN 13463-1:2010, PN-EN 12100-2:2005, PN-G-50055:2002, PN-EN 953:1999, PN-EN 1127-2+A1:2010, PN-EN 60079-0;2009, PN-EN 60079-1:2010, PN-EN 60079-11:2010.

Kruszarka posiada Certyfikat Badania Typu nr KOMAG/11/MD/ATEX/ST/329

 

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA AR-KD1: AR-KD1


designed & developed by hr-it.pl