Urządzenia AR-1


Urządzenie AR-1 stosowane jest głównie w chodnikach oraz wyrobiskach kopalń i służy do przesuwania zestawu końcowego (przęseł ze stacją zwrotną) przenośnika taśmowego. Zestaw końcowy przenośnika taśmowego AR-KD1 przystosowany jest do odbioru urobku z ładowarki samojezdnej boczno – sypiącej lub innego urządzenia załadowczego stosowanego w przodku górniczym.

Urządzenie AR-1 może pracować w pomieszczeniach zaliczanych do stopnia „a”, „b” lub „c” niebezpieczeństwa wybuchem metanu oraz klasy „A” lub „B” niebezpieczeństwa wybuchu pyłu węglowego.

Urządzenie przesuwające AR-1 może być stosowane w prostych wyrobiskach korytarzowych o minimalnych przekrojach poprzecznych:

 • Wysokość 2,8 [m],
 • Szerokość 4,2 [m],

Oraz współpracować z przenośnikami taśmowymi o szerokości taśmy 1000 lub 1200 mm, o konstrukcji podwieszanej lub sztywnej układanej na spągu wyrobiska. W zależności od przewidywanego postępu drążenia chodnika, różna jest ilość podzespołów (przęseł) wchodzących w skład AR-1 zestawu końcowego przenośnika taśmowego.

Zastosowanie urządzenia przesuwającego AR-1 umożliwia:

 • Przesunięcie przęseł ze stacją zwrotną przenośnika taśmowego na odległość równą długości zainstalowanego zestawu końcowego przenośnika taśmowego,
 • Naprężenie taśmy oraz wydłużania przenośnika taśmowego w całości (bez potrzeby jego demontażu),
 • Napinanie lin nośnych przenośnika taśmowego,
 • Przesuwanie zestawu końcowego bez konieczności demontażu płyty rozporowo – przesuwnej.
 

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

Ograniczenia w zakresie stosowania urządzenia AR-1 wynikają z charakterystyk technicznych przenośników taśmowych zastosowanych e wyrobiskach kopalnianych i nie wykraczają poza ich dopuszczalne parametry techniczne.

Dotyczy to między innymi pracy na nachyleniach, wydajności, zainstalowanych mocy, prędkości, długości i parametrów taśmy.

 

PARAMETRY AR-1

 • Ciśnienie zasilania: 16/25 [MPa]
 • Medium hydrauliczne: emulsja olejowo – wodna HFA wg PN-C/96047
 • Siła przesuwu przęseł i zwrotni AR-1 (dwoma siłownikami hydraulicznymi przesuwu): 458/716 [kN]
 • Siła przesuwu belki podporowo – ślizgowej mechanizmu przesuwu: 103/161 [kN]
    
    designed & developed by hr-it.pl