KRUSZARKA DYNAMICZNA AR-KD2


Dynamiczna kruszarka typ AR-KD2  jest stosowana górnictwie do rozdrobnienia materiałów o max wytrzymałości na ściskanie Rc ≤ 120 MPa wychodzących ze ściany węglowej do rozmiarów umożliwiających ich dalszy bezproblemowy transport. Kruszarka montowana jest w ciąg trasy przenośnika zgrzebłowego podścianowego o szerokości trasy od 750 do 850 mm, którego rynny wykonane są na bazie profilu: E230, E260, E280.AR-KD2

Dynamiczna kruszarka kęsów typ AR-KD2 pracuje w zestawie urządzeń składającym się z części mechanicznej kruszarki, zespołu napędowego, układu hydraulicznego podnoszenia, układu zraszania oraz układu elektrycznego zasilania oraz sterowania będącego częścią tzw. wyposażenia elektrycznego zintegrowanej grupy maszyn (dopuszczanego przez użytkownika, kopalni, odrębną decyzją WUG).

AR-KD2

Dynamiczna Kruszarka Kęsów typ AR-KD2 winna spełniać wymagania postanowień dyrektyw 98/37/WE i 94/9/WE, oraz norm: PN-EN 13463-5: 2005, PN-EN 13463-1:2010, PN-EN 12100-2:2005, PN-G-50055:2002, PN-EN 953:1999, PN-EN 1127-2+A1:2010, PN-EN 60079-0;2009, PN-EN 60079-1:2010, PN-EN 60079-11:2010.

Kruszarka posiada Certyfikat Badania Typu nr KOMAG/11/MD/ATEX/ST/5.


CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA AR-KD2: AR-KD2
designed & developed by hr-it.pl